Διαλέξεις και ντοκιμαντέρ για την ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού

Σειρά  ντοκιμαντέρ – διαλέξεων με θέμα την ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού που δημιούργησε η Έδρα Ποντιακών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στην σειρά αυτή διατρέχεται η τριών χιλιάδων ετών ιστορία του Πόντου, με αναφορές στην οικονομική, πολιτιστική και πολιτική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε εκεί από τους Έλληνες, καθώς και η εξιστόρηση του ξεριζωμού τους, από την ιστορική αυτή πατρίδα. Ο Ελληνισμός του Πόντου. Από τους αρχαίους χρόνους στην Έξοδο. Α΄ Επεισόδιο.