Ασπρόμαυρο

Πρέσπες

Εικόνα 8 από 9

Πρέσπες, Παλαιός Αγιος Αθανάσιος