Ασπρόμαυρο

Πρέσπες

Εικόνα 8 από 8

Πρέσπες, Παλαιός Αγιος Αθανάσιος