Ψηφιακή μάθηση

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

Σ’ αυτόν τον δικτυακό κόμβο, θα βρείτε για πρώτη φοράψηφιοποιημένα αρχεία από το 1997 έως το 2006. Πρόκειται για έργα πουυλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Β΄ και του Γ΄ΚΠΣ μέσω του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ). Εδώ θα βρείτε στοιχεία που σας ενδιαφέρουν για διαπολιτισμική εκπαίδευση, την προσχολική αγωγή, τη δια βίου μάθηση, την ειδική αγωγή και για ένα ευρύ σύνολο συναφών θεμάτων. Η συστηματική ηλεκτρονική τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων αυτών δίνει ξανά ζωή στο ίδιο το υλικό, αξιοποιεί κάθε προηγούμενη εμπειρία και αναδεικνύει καλές πρακτικές του παρελθόντος. Παράλληλα, η βιβλιοθήκη θα συνεχίζει να εμπλουτίζεται και με το υλικό που παράγεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (2007-2013).