‘Είμαστε αυτό που κάνουμε και όχι αυτό που λέμε ή σκεπτόμαστε ή αισθανόμαστε.’ Gordon Livingston.

Πόσο πραγματικά γνωρίζουμε τους εαυτούς μας; Αν υπήρχε η δυνατότητα να συναναστραφούμε τους εαυτούς μας με την μορφή ενός κλώνου, είναι σίγουρο ότι θα χάναμε πάσα ιδέα για αυτό που πιστεύουμε για τον εαυτό μας.

Είναι αλήθεια ότι κανένας μας δεν θα μπορούσε να ισορροπήσει στην ζωή αν πραγματικά δεν πίστευε πόσο ανώτερος ή καλύτερος είναι από όλους τους άλλους. Εάν δεν είχε τα δικά του πιστεύω, τον δικό του ορθό τρόπο, το δικό του δίκιο, το δικό του σωστό, και κατ’ επέκταση την δική του αλήθεια.

Γιατί όμως συμβαίνει αυτό;

Θεωρώ ότι ο σημαντικότερος παράγοντας είναι η παιδεία. Αν ένας άνθρωπος μπορεί να ακούει και να μαθαίνει σε όλη του την ζωή, είναι σίγουρο ότι δεν θα έχει ένα στενό μυαλό. Ένα ανοιχτό μυαλό που θα μπορεί να δεχτεί και να απορρίψει κάτι που για μεγάλο διάστημα πίστευε ότι το έκανε με τον σωστό τρόπο.

Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον όρο ημιμάθεια γιατί αυτό αποτελεί μια μεταγενέστερη κατάσταση. Ημιμαθής δεν θα είναι κάποιος που είναι σε συνεχή αναζήτηση.

Κανένα στενό μυαλό που θα είχε την παιδεία της ευρύτερης ανοιχτής γνώσης δεν θα δεχότανε λόγου χάρη ότι κάποιος προορισμός έχει μόνο μία διαδρομή. Υπάρχουν πάντα πολλές διαδρομές, πολλές σχετικές αλήθειες που με την γνώση του θα μπορεί να βρει πραγματική.

Πόσο διαφορετική θα ήταν η κοινωνία μας αν κατανοούσαμε τον περίγυρο μας, τον κρίναμε με την δική του λογική, την συγκρίναμε με την δική μας, κάναμε την αυτοκριτική μας και στην συνέχεια βρίσκαμε την αλήθεια.