Διαλέξεις και ντοκιμαντέρ για την ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού

Σειρά  ντοκιμαντέρ – διαλέξεων με θέμα την ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού δημιούργησε η Έδρα Ποντιακών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στην σειρά αυτή διατρέχεται η τριών χιλιάδων ετών ιστορία του Πόντου και του πολιτισμού, με αναφορές στην οικονομική, πολιτιστική και πολιτική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε εκεί από τους Έλληνες, καθώς και η εξιστόρηση του ξεριζωμού τους, από την ιστορική πατρίδα. https://www.youtube.com/watch?v=U48RRhtxj6E&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=harXBVYt4XQ&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=hJ2ohvyE7Pw&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=mSRK_KxDPFI&feature=youtu.be