Λένε ότι ο χρόνος είναι η καλύτερη γιατρειά.

Λένε πάντα ότι ο χρόνος αλλάζει τα πράγματα, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να τα αλλάξεις εσύ, μόνος σου.’ Andy Warhol Λένε ότι ο χρόνος είναι η καλύτερη γιατρειά. Στην απώλεια ενός δικού σου ανθρώπου όμως μπορεί να καταπραΰνει τον πόνο, η ανάμνηση όμως και το κενό που υπάρχει μέσα στην ψυχή μένει εκεί αναλυτό. Η απουσία ενός δομικού στοιχείου που δεν μπορεί λόγο της ιδιαιτερότητας του στα θεμέλια ενός πετρότοιχου